Tvorba web stránok. Bez zmluvy, poplatkov. web za 24 hodín, web stránky, web stránka, tvorba web stránok, webová stránka.

Ako pomôže štatistika zarobiť na webe

Štatistika webu? Zlatá baňa s nevyčerpateľnými zásobami!

Vedenie a sledovanie štatistiky je veľmi dôležitým faktorom pre vyhodnocovanie úspešnosti marketingových kampaní, predaja a komunikácie. Môže nám ukázať silné stránky, ale hlavne tie slabé, na ktoré je potrebné sa sústrediť. Dobre sledovaná a vyhodnocovaná štatistika nám môže výrazne šetriť finančné prostriedky na správu webu a hlave výdavky na reklamu.

Marketing má bez štatistiky polovičnú silu a veľa úsilia môže prísť nazmar. Veľmi úzko spolu súvisia a mali by byť hodnotené ako seberovné nástroje pre dosahovanie rôznych aj nefinančných cieľov vo firme

Postup použitia štatistiky pri optimalizácii firemnej webstránky z dlhodobého hľadiska

  1. Zber dát od spustenia firemnej webstránky
  2. Vyhodnotenie zozbieraných údajov po určitom časovom období
  3. Vytvorenie záverov podľa údajov
  4. Odstránenie nedostatkov a negatívnych javov
  5. Doplnenie, optimalizácia, úprava podstránok
  6. Spustenie reklamnej kampane
  7. Zber dát počas priebehu  kampane
  8. Porovnanie údajov pred kampaňou, v rámci nej a po jej ukončení
  9. Vyvodenie dôsledkov podľa porovnaných údajov – posilnenie slabých častí, optimalizácia existujúcich
  10. Vypracovanie záverečnej správy ako podkladového materiálu pre plánovanie budúcich kampaní so zameraním na zvýšenie ich efektivity a šetrenia finančných prostriedkov

Dlhodobá štatistika nám pomôže dosahovať lepšie ciele v krátkodobej, čo sa naopak premietne spätne do dlhodobej. To znamená, že ak zistíme, že z dlhodobého hľadiska je najnavštevovanejšia sekcia výrobky, doplníme informácie o nich, priložíme návody na používanie, alebo vytvoríme možnosť zadávania recenzií. Firma presne trafí do potrieb zákazníka a ten takto získa pridanú hodnotu, čo sa odrazí v návštevnosti.

Ďalším príkladom môže byť podstránka kontakty, kde môžme zákazníkom ponúknuť automatizované odosielanie dát konkrétnej osobe, čím zvýšime pridanú hodnotu užívania webu. Reálne sa to možno nepremietne do návštevnosti, ale zvýši to profesionalitu firmu, čo sa môže zase prejaviť v úplne inom segmente pôsobenia. Napríklad pri zvažovaní vyššej investície.

Možnosti sú neobmedzené a vyberáme si tie, ktoré nám pomôžu splniť vopred stanovené ciele.

SKweb.sk Vám zadarmo zriadi službu, prostredníctvom ktorej si budete môcť sledovať štatistiky Vášho webu. E-mailom Vám bude doručené meno a heslo. Stačí sa prihlásiť a začať vyhodnocovať. Nepotrebujete vedieť, ako do webu vložiť ktorý kód a či sa štatistika aktivovala správne.  Všetko bude na 100% fungovať!


SEO Powered By SEOPressor