Tvorba web stránok. Bez zmluvy, poplatkov. web za 24 hodín, web stránky, web stránka, tvorba web stránok, webová stránka.

Spolu s webom aj bezplatná štatistika

Vedenie a sledovanie štatistiky je veľmi dôležitým faktorom pre vyhodnocovanie úspešnosti marketingových kampaní, predaja a komunikácie. Môže nám ukázať silné stránky, ale hlavne tie slabé, na ktorí je potrebné sa sústrediť. Dobre sledovaná a vyhodnocovaná štatistika nám môže výrazne šetriť finančné prostriedky na správu webu a hlave výdavky na reklamu.

Po spustení Vašej webstránky dostanete taktiež už funkčnú štatistiku. Nemusíte sa nikde registrovať, vkladať kódy, prípadne riešiť problémy s týmto spojené!

V emaili obdržíte meno, heslo a stránku, cez ktorú sa prihlásite pre sledovanie štatistiky.

Sledovanie denných prístupov na stránku, vyhodnocovanie obsahu o ktorý majú zákazníci záujem, vyvodzovanie záverov

Ak očakávame od webstránky zlepšenie komunikácie so zákazníkmi, alebo rast uzatvorených obchodov, alebo iných finančných transakcií, nevyhneme sa dennému sledovaniu toku dát v rámci webstránky. Je potrebné aspoň jeden krát za tri dni skontrolovať štatistiku a zistiť, ako sa mení správanie užívateľov. Veľakrát nájdeme odpovede, či je nový obsah záujem a čo záujem opadá. Je veľmi neefektívne vkladať čas a financie do činností, o ktoré nemá nikto záujem a ktoré firme nepritiahnu nových zákazníkov ani zisk. Návyky sa menia denne a keď chce firma ostať konkurencie schopná, musí tieto návyky meniť s trhom a požiadavkami potencionálnych klientov.
To znamená zamerať sa na často navštevovaný obsah svojej webstránky. Napríklad ak vieme, že podstránka o určitom druhu nášho výrobku je veľmi často navštevovaná, môžme zákazníkom ponúknuť zľavu, alebo akciu, alebo im o tomto výrobku poskytnúť dodatočné informácie ako fotky a video, čo môže napomôcť rýchlejšiemu rozhodnutiu si výrobok v budúcnosti kúpiť. Bez štatistiky by sme sa nikdy nedozvedeli, čo zákazníci hľadajú a po čom je práve najvyšší dopyt.

Štatistika ako účinný nástroj pre zvýšenie efektivity

Ak pri zbere údajov používame kvalitný nástroj, vieme určiť, aké technológie používajú naši zákazníci a aké naopak nie. Týmto dokážeme svoju firemnú stránku optimalizovať a byť tak pred konkurenciou. Často sa stáva, že potencionálny klient našu stránku ani neuvidí, prípadne nebude mať viditeľný dôležitý obsah a odíde ku konkurencii. Bez štatistiky by sme nevedeli tieto skutočnosti zistiť.
Štatistika nám taktiež ukáže, čo potencionálny zákazníci na našej stránke hľadajú/hľadali, respektíve, ako sa k nám dostali. Po zistení týchto údajov, je jednoduchšie prispôsobiť sa lepšie ich potrebám a takto dosahovať stanovené ciele, čí vyššie zisky a pod..


SEO Powered By SEOPressor